TÌM HIỂU BẢN ĐỒ UTM LÀ GÌ? CÁC LƯU Ý KHI DÙNG BẢN ĐỒ UTM
Bản đồ UTM là một loại bản đồ địa lý được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến địa lý UTM là viết tắt của Universal Transverse Mercator, là một hệ thống tọa độ địa lý được sử dụng để xác định vị trí trên bề mặt trái đất
Nguồn:
https://www.vapeandplay.com/ban-utm-la-gi/
Recent Updates
More Stories